Melkveestal isolatie

Hogere melkproductie, minder ammoniakemissie…

Waarom melkveestal isolatie?

• Minder hittestress

Waarom kiest u voor Bakker isolatie?

• Specialist in stalisolatie

• Hogere melkproductie • Bestaande en nieuwe stallen
• Betere diergezondheid • 100% naadloos en luchtdicht
• Lagere ammoniakuitstoot • Extra alert op luchtdichtheid
• Efficiënter voerverbruik • Jarenlange ervaring
• Snelste isolatiemethode • Directe prijsindicatie per telefoon
• Terugverdientijd 3 jaar

Melkveestal isolatie

Hogere melkproductie, minder ammoniakemissie

Lage melkproductie? Slechte diergezondheid? Hoge ammoniakuitstoot?

Isoleer uw stal. Melkveestal isolatie verdient zich snel terug. Doordat de temperatuur meer constant blijft, heeft dat een positieve invloed op uw technische resultaten. Efficiënter voerverbruik, hogere productie. Ook de diergezondheid verbetert hierdoor aanmerkelijk. Ammoniakemissie is onder andere afhankelijk van temperatuur: Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de emissie. De temperatuur in de stal is met name op zomerse dagen met enkele graden te verlagen door dakisolatie aan te brengen. (Lees ook: Effect dakisolatie op ammoniakreductie en technische resultaten) Bovendien zorgt isolatie ervoor dat er geen condens ontstaat. Dat betekent dus een droge stal met een droge vloer waar het strooisel en ander voedsel is opgeslagen. Een droge strooisellaag leidt tot minder afbraak van urinezuur en eiwitten dus tot minder ammoniakuitstoot.

Technische resultaten op ammoniakreductie door dakisolatie

Melkveestal-Isolatie-Isoleren

Bron: Proeftuin Natura 2000 Overijssel

Bakker stalisolatie

Bakker Isolatie is gespecialiseerd in stalisolatie van bestaande en nieuwe stallen. Wij isoleren met polyurethaanschuim (PUR).
PUR is 100% naadloos en luchtdicht, condensvrij, geen last van wegrotting bij vocht, geen lekkages en ongevoelig voor ammoniak. PUR isolatie verhoogt de levensduur van uw stal doordat het de stalconstructie beschermt. Met PUR is ter plaatse isoleren snel gerealiseerd. Door onze jarenlange ervaring zijn wij extra alert op aansluitingen, naden en kieren. Werken wij efficiënt met professionele machines en zijn daardoor betaalbaar. Bovendien geven wij u direct een prijsindicatie via de telefoon.

Bel ons gerust! 06 172 383 32

Ook voor tankisolatie, luchtkanaalisolatie en woningisolatie.

Doordat de temperatuur meer constant blijft, heeft dat een positieve invloed op uw technische resultaten.